Renoveringsdag

Dagens oplæg

 

Kl. 09.10 - Den vigtige Renoveringsstrategi

Seniorprojektleder Nina Koch-Ørvad, Værdibyg

Renoveringsprojekter løber ofte over flere år med mange uforudsete hændelser undervejs, og det kan svært at holde fast i de centrale visioner og principper gennem hele processen. En renoveringsstrategi er et kort, overskueligt dokument, der tydeligt beskriver rammer, retning og overordnet proces for et renoveringsprojekt. Dokumentet skaber et grundlag for de strategiske beslutninger gennem hele renoveringsprocessen.

Nina Koch-Ørvad er uddannet civilingeniør og har en ph.d. i innovationsprocesser inden for bæredygtigt byggeri. Nina er seniorprojektleder hos Værdibyg – et brancheinitiativ, der udvikler, udfordrer og vejleder i byggeriets processer på tværs af byggeriets aktører.

 

 

Kl. 09.35 - Når renoveringsprocessen går i hårdknude

Projektchef Lars Lynge Nielsen, Enemærke og Petersen

På renoveringen af Lundevænget i København gav mødet med det murede byggeri så store udfordringer, at samarbejdet næsten gik i stå – i dag kører byggesagen igen derudaf, men det krævede en ny tilgang til renoveringsprocessen. Oplægget kommer ind på, hvad det er for udfordringer en renoveringsproces kan byde på – og hvordan kan man løse dem ved at gentænke processen.

 

 

Kl. 10.30 - Renovering i et bæredygtighedsperspektiv

Konsulent Freja Nygaard Rasmussen, SBi

Hvornår er det bedre at renovere, end at bygge nyt ift byggeriets klimapåvirkning? Hvordan bygger man mest bæredygtigt – fx med forskellige designstrategier vedørende materialevalg og energibesparelser?

 

 

Kl. 10.55 - DGNB-certificering af renoveringsprojekt

Adm. direktør Morten Andersen, Drost Fonden

Ryesgade 25 har som det første renoveringsprojekt herhjemme opnået en DGNB-certificering. Hør hvilke renoveringstiltag, der blev lavet, og hvordan projektet opnåede DGNB-certificering.

 

 

Kl. 11.20 - Bæredygtige byggematerialer

Centerchef Kathrine Birkemark, Teknologisk Institut

Hvilke materialer skal man vælge, hvis man vil lave en bæredygtig renovering. Eksempelvis hvad er fordele og ulemper ved hhv. træ, beton og tegl. Hvad skal man være opmærksom på ved genanvendelse af materialer.

 

 

Kl. 11.45 - Hvordan sikrer man en bæredygtig renovering fra start til slut?

Ekspertisechef Peter Noyé, Niras

 

 

Kl. 13.10 - Præsentation af Renover-pris vinderprojekt – Herman K

Arkitekt Hans Bruun Olesen, Dansk Ejendoms Management A/S

Hvad er hovedgrebene i projektet og hvad er der af gode erfaringer og løsninger, som branchen kan lære af?
Hotel Herman K er eksemplarisk for sin forvandling fra transformatorstation til hotel. Projektet er en meget vellykket renovering, hvor man som noget særligt har formået at bevare det oprindelige spændingsfyldte, rå og brutalistisk arkitektoniske udtryk. Det vidner om arkitektonisk indlevelse, en forbilledlig byggeledelse og et fornemt samarbejde med hoteloperatøren.

 

 

Kl. 13.50 - Renovering af lofter - er der behov for dampspærre eller ej?

Professor Eva B. Møller, DTU

Erfaringerne fra DALO-projektet bliver præsenteret. I DALO-projektet er det for ventilerede tagrum med vandret isolering blevet undersøgt, hvad dampspærren betyder, og om det har nogen betydning, hvilket isoleringsmateriale der anvendes, og hvilken tykkelse den har. I ventilerede loftsrum er det relativt let at reducere energitabet ved at lægge mere isolering ud på den vandrette flade. Imidlertid har der hidtil været en regel om, at hvis der er mere end 150 mm isolering, skal der af fugthensyn være etableret en dampspærre under isoleringen. Desværre er det vanskeligt at eftermontere en tæt dampspærre, og reglen har derfor afholdt nogle fra at foretage en efterisolering.

Eva B. Møller er nu professor på DTU, men har været tidligere ansat som seniorforsker på SBi, hvor hun bl.a. var projektleder på DALO-projektet og vejleder på det ph.d. projekt, som er en del af projektet. På SBi har hun hovedsageligt arbejdet med bygningsfysik, dvs. varme og fugttransport gennem konstruktioner.

 

 

Kl. 14.45 - Potentialer ved energirenovering

Forskningschef Søren Aggerholm, SBi

Hvilke besparelser kan man opnå og hvad skal der til?

 

 

Kl. 15.05 - Renovering af boliger til passiv/ NZEB standard

Partner og arkitekt Søren Riis Dietz, Bjerg Arkitekter

Renoveringen af boligbebyggelsen Toftebo i Værløse, der er renoveret, så den lever op til passiv/ NZEB standard.

 

 

Kl. 15.30 - Indvendig efterisolering af historiske bygninger

Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, SBi

Oplægget giver et overblik over EU-projektet RIBuild, der handler om indvendig efterisolering af historiske bygninger, og byder samtidig på et smugkig på de guidelines, der er undervejs. I projektet videreudvikles eksisterende værktøjer til simulering af de bygningsfysiske forhold i en ydervæg, der efterisoleres indvendigt, ligesom der udvikles et webtool, der skal hjælpe de involverede i en renoveringsopgave til at beslutte, hvorvidt det er en god ide at foretage indvendig efterisolering.

Ernst Jan de Place Hansen er uddannet bygningsingeniør og har næsten 20 års erfaring som seniorforsker på SBi. Han er leder af projektet RIBuild, som er et EU-finansieret projekt med 10 partnere fra syv europæiske lande om indvendig efterisolering af historiske bygninger. Derudover er han fagredaktør på SBi’s anvisning om bygningsreglementet og har en central rolle i SBi’s kurser om bygningsreglementet.

 

 

 

 

 

Tilmelding

Vil du med?

Program

Programmet er klart.

Se programmet