Renoveringsdag

Program

Ret til ændringer forbeholdes.

Tid

Program

Oplægsholder

08.30 Morgenmad  
09.00 Velkomst og introduktion Direktør Thorkild Ærø, SBi
09.10 Den vigtige renoveringsstrategi Seniorprojektleder Nina Koch-Ørvad, Værdibyg
09.35 Når renoveringsprocessen går i hårdknude Projektchef Lars Lynge Nielsen, Enemærke og Petersen
10.00 Pause  

Bæredygtig renovering

10.30 Renovering i et bæredygtighedsperspektiv Konsulent Freja Nygaard Rasmussen, SBi
10.55 DGNB-certificering af renoveringsprojekt Adm. direktør Morten Andersen, Drost Fonden
11.20 Bæredygtige byggematerialer Centerchef Kathrine Birkemark, Teknologisk Institut
11.45 Hvordan sikrer man en bæredygtig renovering fra start til slut? Ekspertisechef Peter Noyé, Niras
12.10 Frokost  
13.10 Præsentation af Renover-pris vinderprojekt – Herman K Arkitekt Hans Bruun Olesen, Dansk Ejendoms Management A/S
13.50 Renovering af lofter - er der behov for dampspærre eller ej? Professor Eva B. Møller, DTU
14.15 Pause  

Energirigtig renovering

14.45 Potentialer ved energirenovering Forskningschef Søren Aggerholm, SBi
15.05 Renovering af boliger til passiv/ NZEB standard Partner og arkitekt Søren Riis Dietz, Bjerg Arkitekter
15.30 Indvendig efterisolering af historiske bygninger Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, SBi
15.50 Afrunding Direktør Thorkild Ærø, SBi
16.00 Tak for i dag  

 

Tilmelding

 

Vil du med?